Χαλβάς

Επιλέξτε προϊόν για περισσότερες πληροφορίες

ΜΕΖΑΠ Χαλβάς 1kg

ΜΕΖΑΠ Χαλβάς 2,5kg

ΜΕΖΑΠ Χαλβάς 4kg

ΜΕΖΑΠ Χαλβάς 5kg

ΜΕΖΑΠ Χαλβάς 10kg

Παραδοσιακός Χαλβάς Θεσσαλονίκης 2,5kg

Παραδοσιακός Χαλβάς Θεσσαλονίκης 5kg

Ταχίνι

Επιλέξτε προϊόν για περισσότερες πληροφορίες

ΜΕΖΑΠ Ταχίνι

ΜΕΖΑΠ Ταχίνι Ολικής